ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 142, ΙΛΙΟΝ - Τηλ.: 210 2637133

Απωθήσεις πτηνών PDF Εκτύπωση E-mail

Κάποια είδη πουλιών όπως τα περιστέρια, οι γλάροι, ψαρόνια κ.α. προκαλούν σοβαρά προβλήματα στα αστικά περιβάλλοντα.

Διασπείρουν ασθένειες μέσω των περιττωμάτων που αφήνουν σε φωταγωγούς, air conditions κ.α.

Μεταδίδουν πολλά επιβλαβή για την υγεία έντομα όπως ψύλλοι, ψείρες, κοριοί, τσιμπούρια κ.α.

Καταστρέφουν δομικά υλικά λόγω των όξινων περιττωμάτων τους.

Η καταπολέμηση τους γίνεται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό  ενώ η επιλογή της σωστής για την αντιμετώπιση τους λύση δίνεται κατόπιν προσεκτικής μελέτης των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρου και του προβλήματος που παρουσιάζεται.

Χρησιμοποιούνται ακίδες, δίχτυα, ηλεκτρικό σύστημα απώθησης κ.α.

 

Απεντομώσεις // Μυοκτονίες // Απολυμάνσεις
Πτηνά // Ερπετά // Απολύμανση W.C. // Αρωματισμός Χώρου

 

 

Απεντομώσεις

Η απεντόμωση απαιτεί μεγάλη ακρίβεια κινήσεων και αποτελεσματικότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, βασιζόμαστε όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κατάρτιση των στελεχών μας, αλλά και στις μελέτες και εμπειρίες που καθημερινά αποκομίζουμε από τη μάχη με τα έντομα και τα παράσιτα.